ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಪ್ಪುಹಲಗೆ

  1. ಕರಿಹಲಿಗೆ
    _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ