ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನಿಕರ

  1. ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನಿಕರ

  1. ಕನಿಕರಿಸು; ಕನಿಕರವಿಲ್ಲದವನು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನಿಕರ

  1. ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರವಿಲ್ಲ; ಕನಿಕರಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನಿಕರ

  1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕನಿಕರ&oldid=654115" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ