ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕದಿಯುವುದು

  1. ಅಬೇಸ್,ಎತ್ತಿಹಾಕುವುದು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ