ಎತ್ತಿಹಾಕುವುದು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎತ್ತಿಹಾಕುವುದು

  1. ಅಬೇಸ್,ಕದಿಯುವುದು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ