ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಣಿ

 1. ನೋಟ,ಕಾಣಿಕೆ,ಕಾಣ್ಕೆ,ಕಾಣುಹ,ಕಾಣ್ಮೆ,ಚೂಪು
  ಕಣಿ ಹೇಳು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಣಿ

 1. ಅವಳು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕಣಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಣಿ

 1. ಕೋಟೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಕಣಿಯಿದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಣಿ

 1. ಕಣಿ ಹೇಳು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಣಿ

 1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಣಿ

 1. ಮುಂಕಣಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಣಿ

 1. ಬಳಪದ ಕಣಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಣಿ

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಣಿ

 1. ದಪ್ಪದ ಕಣಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕಣಿ&oldid=532858" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ