ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟೆಹಾಯ್

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ