ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಳ್ಳೆಯದು

  1. ಸಾಧು
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ