ಒತ್ತಡದ-ಪ್ರಮಾಣ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒತ್ತಡದ-ಪ್ರಮಾಣ

  1. ಒತ್ತಡದ-ಬಲ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ