ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಣಗಿರುವಿಕೆ

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ