ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಡಹುಟ್ಟುಗ

  1. ಸೋದರ,ಒಡಹುಟ್ಟಿದವನು
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ