ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಕ್ಕಲಾಗು

  1. ಪಳ್ಳಿರು,ನೆಲಸು,ಬೀಡುಬಿಡು
    ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ