ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಕ್ಕಲಾಗು

  1. ಪಳ್ಳಿರು,ನೆಲಸು,ಬೀಡುಬಿಡು
    ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ