ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎರಡು ನಾಲಗೆ

  1. ಕವಲ್ನಾಲಗೆ
    ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ