ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಣೆ

 1. ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾನತೆ,ಸಾಮ್ಯ,ಅನುರೂಪತೆ,ಹೋಲಿಕೆ,ಈಡು
  ಎಣೆಯಿಲ್ಲದ ಆಳ್ತನ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಣೆ

 1. ________________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಣೆ

 1. ಅವನಿಗೆ ಎಣೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಣೆ

 1. ಎಣೆ ಕಟ್ಟು; ಎಣೆಗುಬ್ಬಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಣೆ

 1. ______________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಣೆ

 1. ಅವನಿಗೆ ಎಣೆ ಯಾರು ?
 2. ಎಣ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಣೆ

 1. ಎಣೆಗಾಣು; ಎಣೆಬರು; ಎಣೆಯೊಡ್ಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಣೆ

 1. ಎಣೆಯಾಗು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಣೆ

 1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಣೆ

 1. ಗುಡ್ಡದ ಎಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಎಣೆ&oldid=532227" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ