ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರು

  1. ನೋಡಿಕೊಳ್ಳು
    ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ