ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸು

  1. (ಇರುವುದನ್ನು)ಕೆಡಿಸು,(ನೋವು, ಹಿಂಸೆ, ತೊಂದರೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸು),ಹೆಚ್ಚಿಸು,ಕೆರಳಿಸು,ಉದ್ರೇಕಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ