ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉರ‍್ವಿಸು

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು

ಸಂಪಾದಿಸಿ