ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಈಂಚುವೋಗು

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ