ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಡು

  1. ಇರಿಸು,ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಗಳಿಸಿದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೇಳು,ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜೋಡಿಸು,ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿಸು
    ನೀನು ತಂದುದನ್ನು ಒಳಗೆ ಇಡು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಡು

  1. ಹುಡುಗ ನಾಯಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಇಟ್ಟ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಡು

  1. ಅವಳು ಸೀರೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ?

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಡು

  1. ಮರದ ನೆಳಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಹೊರೆ; ಮೊಟ್ಟೆ ಯಿಡು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಡು

  1. ಆಡಿಯಿಡು , ಎತ್ತಿಡು , ಗೋಳಿಡು , ನೆನಪಿಡು , ಹೆಸರಿಡು ; ಇಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಡು

  1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಇಡು&oldid=532714" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ