ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಕರ್ಷಿಸು

  1. ಸೆಳೆ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ