ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಳಿಸಿಹೋಗು

  1. ನಶಿಸಿ ಹೋಗು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ