ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅರಿಕೆ

 1. ಮನವಿ,ನಿವೇದನೆ,ಬೇಡಿಕೆ
  ಅರಿಕೆ ಮಾಡು
  ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅರಿಕೆ

 1. ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅರಿಕೆ

 1. ಅರಿಕೆಯುಳ್ಳವನು; ಅರಿಕೆ ಮಾಡು; ಅರಿಕೆಯಾಗು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅರಿಕೆ

 1. __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅರಿಕೆ

 1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅರಿಕೆ

 1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅರಿಕೆ

 1. ಕೊನೆಯ ಅರಿಕೆ; ಅರಿಕೆ ಮಾಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅರಿಕೆ

 1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅರಿಕೆ

 1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅರಿಕೆ (ದೇ) ವಿಜ್ಞಾಪನೆ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಅರಿಕೆ&oldid=618459" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ