ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅರಕೆಗೊಳ್

  1. _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ