ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಿಸುವುದು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಿಸುವುದು

  1. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆ,ರದ್ದುಮಾಡುವುದು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ