ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಮರು

 1. ತರು,ಕೂಡಿಸು
  ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಅಮರಿದ ತೋಳುಗಳು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಮರು

 1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಮರು

 1. ಅವೆರಡೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಮರಿಕೊಂಡಿವೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಮರು

 1. ಹಿಂದಿನವರು ಯಾಕೋ ಅಮರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಮರು

 1. ಗಾಢವಾಗಿ ಕೂಡು
 2. ಆಕ್ರಮಿಸು
 3. ಒದಗಿಬರು
 4. ಕೂಡಿಸು
 5. ಅಂಟು
 6. ಗದರಿಸು

ಅಮರು (ದೇ) ೧ ಗಾಢವಾಗಿ ಕೂಡು ೨ ಆಕ್ರಮಿಸು ೩ ಒದಗಿಬರು ೪ ಕೂಡಿಸು ೫ ಅಂಟು ೬ ಗದರಿಸು

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಅಮರು&oldid=598460" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ