ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಪ್ರಸ್ತಾಪ

  1. (ಸಂಗತಿಗಳ)ಅನುಲ್ಲೇಖ,ಹೇಳದೆ ಬಿಡುವುದು
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ