ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಧಿಕ ಭಾರ

  1. ಗುರುತ್ವ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ