ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅದೃಷ್ಟ ಭಾಗ

  1. ದೈವ,ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪುಣ್ಯಫಲ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ