ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಣಿಮಾಡು

 1. ತಯಾರು ಮಾಡು,ಅಣಿಗೊಳಿಸು,ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸು,ಪಣ್ಣು
 2. ಸಿದ್ಧವಾಗು,ತಯಾರಾಗು,ಹೂಡು
 3. (ಆಹಾರವನ್ನು)ತಯಾರಿಸು
 4. (ಮನಸ್ಸನ್ನು)ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸು,ಹದಮಾಡು
 5. ಸಮೆ
  ಅವನನ್ನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅಣಿಮಾಡಿದರು
  _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಣಿಮಾಡು

 1. ______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಣಿಮಾಡು

 1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಣಿಮಾಡು

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಅಣಿಮಾಡು&oldid=598066" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ