ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಮೆ

  1. ಅಳರು, ಪುಚ್ಚಳಿ, ಮಳ್ಗು
    ಸಮೆದ ಗಾಲಿ
    ಸಮೆದ ಏರ್ಪಾಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಮೆ

  1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಮೆ

  1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಮೆ

  1. ಹೂಮಾಲೆ ಸಮೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಸಮೆ&oldid=156261" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ