ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಚ್ಚು

 1. ಮುದ್ರೆ
  ಅಚ್ಚುಹಾಕು, ಅಚ್ಚೊತ್ತು; ಅಚ್ಚಿನಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಚ್ಚು

 1. ಎರಡನೇ ಅಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಚ್ಚು

 1. ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಚ್ಚು

 1. ಎರಕದ ಅಚ್ಚು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಚ್ಚು

 1. ಬೆಲ್ಲದ ಅಚ್ಚು; ಎರಕದ ಅಚ್ಚು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಚ್ಚು

 1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಚ್ಚು

 1. ಬರಗೆಯ ಅಚ್ಚು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಚ್ಚು

 1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಚ್ಚು

 1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಚ್ಚು (ದೇ) ೧ ಮರದಲ್ಲಿ ಯಾ ಲೋಹದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಆಕಾರವನ್ನು ಕೊರೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಕ ಹೊಯ್ದು ಬಿಂಬವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧನ, ಪಡಿಯಚ್ಚು ೨ ಪಡಿಯಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಎರಕಹೊಯ್ದು ತೆಗೆದ ಪ್ರತಿರೂಪ, ವಿಗ್ರಹ ೩ ನೆಯ್ಗೆಯ ಒಂದು ಉಪಕರಣ ೪ ಅಕ್ಷರದ ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡುವುದು ೫ ಜೂಜಾಟ ೬ ಪಗಡೆಯ ದಾಳ ೭ ನಡುಗೂಟ, ಕೀಲು

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಅಚ್ಚು&oldid=671190" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ