กระเพาะอาหาร

ಥಾಯ್ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಸರುಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

กระเพาะอาหาร

  1. ಹೊಟ್ಟೆ