ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಲ್ಲ

  1. ಹೊಲ್ಲಾಗು, ಹೊಲ್ಲನುಡಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಲ್ಲ

  1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಲ್ಲ

  1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಲ್ಲ

  1. ಹೊಲ್ಲಮಂದಿ; ಹೊಲ್ಲ ದಾರಿ; ಅರಿವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೊಲ್ಲ; ಹೊಲ್ಲ ಮಾತು; ಹೊಲ್ಲಮೋರೆ; ಹೊಲ್ಲತನ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಲ್ಲ

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಲ್ಲ

  1. ಹೊಲ್ಲಮಾತು; ಹೊಲ್ಲಮೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಹೊಲ್ಲ&oldid=543559" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ