ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಿಸು

  1. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಶ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ; ಅವನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪುಹೊರಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
    ___________________
    ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಿಸು

  1. ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಿಸು

  1. __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಿಸು

  1. ಅಳವು ಹೊರಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಿಸು

  1. _____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಹೊರಿಸು&oldid=532905" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ