ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಿಸು

  1. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಶ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ; ಅವನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪುಹೊರಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
    ___________________
    ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಿಸು

  1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಿಸು

  1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಿಸು

  1. ಅಳವು ಹೊರಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಿಸು

  1. _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಹೊರಿಸು&oldid=532905" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ