ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಳಿ

  1. ______________
    ಹೊರಳಿಗಟ್ಟು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಳಿ

  1. ಹೊರಳಿಗಟ್ಟು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಳಿ

  1. __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಳಿ

  1. __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪದಸೆಲೆ ಸಂಪಾದಿಸಿ

  1. ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ ಮಿಂಬರಹ
    ಕೊಂಡಿ: http://kannadatech.blogspot.be/2012/08/blog-post.html
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಹೊರಳಿ&oldid=543197" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ