ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಗಿಡು

  1. ________________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಗಿಡು

  1. ______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಗಿಡು

  1. ______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಗಿಡು

  1. ______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಗಿಡು

  1. ಬೇಡುವವರನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಹೊರಗಿಡು&oldid=542906" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ