ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಂದುಗೂಡಿಸು

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ