ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗು

  1. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ