ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೇರಳ

 1. ಸಮೃದ್ಧ, ವಿಪುಲ, ಅಗಾಧ, ಯಥೇಷ್ಟ
  ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಹೇರಳ ಹಣ ಇದೆ
  _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೇರಳ

 1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೇರಳ

 1. ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಹೇರಳ ಹಣ ಇದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೇರಳ

 1. ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಹೇರಳ ಹಣ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೇರಳ

 1. ಹೇರಳ ಹಣ ದೊರೆತಿದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೇರಳ

 1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೇರಳ

 1. ಹೇರಳ ಮೊತ್ತ; ಹೇರಳ ವೆಚ್ಚ; ಹೇರಳ ತಿನಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೇರಳ

 1. ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಹೇರಳ ಹಣವಿದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೇರಳ

 1. ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಹೇರಳ ಕೇಳಬಹುದು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೇರಳ

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಹೇರಳ&oldid=663387" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ