ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆರಿಗೆ ನೋವು

  1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ