ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಬ್ಬೆಳೆ

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ