ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರಾಣಿ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರಾಣಿ

  1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ