ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು

  1. (ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು)
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ