ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಂಡತಿಯ ಅಣ್ಣ

  1. ಭಾವ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ