ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಸಿದಾಳಿ

  1. ___________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ