ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಲ್ಲು ಮೇಯು

  1. ಮೇಯು,ಮೇಯಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ