ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರಿಯೇರಿಸು

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ