ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರಿದುಂಬು

  1. ಕಡಂಗು
    ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ