ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರಿಕಾಯಿಸು

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ