ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ

  1. ಜನ್ಮದಿನ, ವರ್ಧಂತಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ