ಹುಟ್ಟಿಸಿದವನು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುಟ್ಟಿಸಿದವನು

  1. ಕಡವರು,ದೇವರು
    _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ